bmfs.net
当前位置:首页 >> 帮忙翻译一下,马上急用 >>

帮忙翻译一下,马上急用

Funny Road Signs from Around the world! Most road signs you come across are straightforward. They tell you what to do, whick direction to go in, where you are, etc., but occasionally ( and usually unintentionally), road signs c...

微信上有一个扫一扫二维码,可以翻译出来。这个功能很好用。

这时候,广陵人召平为陈王去巡行占领广陵,广陵没有归服。召平听说陈王兵败退走,秦兵又快要到了,就渡过长江假托陈王的命令,拜项梁为楚王的上柱国。召平说:“江东之地已经平定,赶快带兵西进攻秦。”项梁就带领八千人渡过长江向西进军。听说陈...

1、当我们观看关于未来的电影,我们有时会看到机器人。它们通常是像人类的仆人。他们帮助做家务,喜欢在肮脏或危险的地方工作。 2、今天已经有机器人在工厂工作。一些可以帮助制造汽车,他们一遍又一遍地做着简单的工作。更少的人在未来会做这样...

1.你知道何为愿望?大多数的时候,我们对其他人做出承诺(妈,我保证我放学回来就会整理我的房间)。然而,你对自己所做出的承诺就是愿望。最为人所熟知的就是新年愿望。我们在新的一年开始时许下愿望,希望能改善我们的生活。有些人把他们的愿...

【短文一】 你好,大卫: 这是多么好的一个主意!我真的很喜欢Steen小姐。她为我提高英语水平帮了很大忙。我很难过她要走了,所以这个聚会是跟她说“谢谢和再见”的最好方式。我可以帮忙买些食物和饮料。我还可以把Steen小姐带到聚会现场来。对于怎...

在大多数国家,人们通常会吃传统的食物特别的假期。一个特殊的日子在美国的感恩节。它总是在十一月的第四个星期四,在这一天感谢食品在秋天。在这个时候,人们还记得第一次从英国旅行者来到住在美国大约400年前。这些旅行者有一个漫长而艰难的冬天,...

1Even if you leave the room only for a little while, please remember to turn off the lights. 2Why not try carpooling? That’ll reduce your cost and make a difference in your trip. 3he Internet is a good thing and opens a brand-n...

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。 欲齐其家者,先修其身。欲修其身...

当人们说“文化,”我们想到艺术和历史。但是美国文化里的一个有名的标志是卡通。我们都知道而且喜欢黑色的带着两只圆耳朵的老鼠 - 米老师。80多年前,它第一次出现在Steamboat WIllie (威利蒸汽船, 是电影)里。当这个卡通在1928年11月18日出现在...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com